Reglement

      Reglement Jotie T’Hooft Poëzieprijs

 

 

  • Deelnemen aan de Jotie T’Hooft Poëzieprijs gebeurt in drie categorieën volgens leeftijd. Als uiterste grens telt de inzenddatum. Wie bijvoorbeeld op 30/01/’20 de leeftijd van 14 niet heeft overschreden, behoort tot categorie A.

 

  • Er is geen thema voorzien, maar het werk van Jotie als inspiratiebron nemen, kan in het voordeel van de deelnemer spelen.

 

  • Aan elke categorie hangt een geldprijs vast. Daarnaast zijn er boekenbonnen voor de twee volgende in rang per categorie. Een overzicht:

 

       Categorie A: 0-14 jaar: 100 euro

       Categorie B: 15-18 jaar: 150 euro

       Categorie C: vanaf 19 jaar: 250 euro

 

       Stad Oudenaarde looft een prijs uit voor de best gerangschikte dichter uit Oudenaarde.

       De tien beste gedichten per categorie worden gepubliceerd in een bundel die speciaal voor de gelegenheid zal verschijnen.
 

  • Elke deelnemer mag maximum twee originele Nederlandstalige, niet eerder gepubliceerde of bekroonde gedichten inzenden onderaan voorzien van schuilnaam en geboortedatum.

 

  • De gedichten dienen gemaild te worden naar jotiepoezieprijs@gmail.com vóór 30/01/2020. De inzending moet twee bijlagen bevatten:                één met de gedichten en één met als titel de schuilnaam en met daarin de echte naam van de dichter, adres, emailadres en telefoonnummer.

 

  • Alle deelnemers zullen uitgenodigd worden op de prijsuitreiking die op zaterdag 9 mei 2020 zal plaatsvinden. De winnaars worden persoonlijk gecontacteerd.

 

  • De uitspraak van de jury is bindend. De jury eigent zich het recht toe deelnemers te weigeren of prijzen niet toe te kennen. Elke deelnemer onderwerpt zich aan dit reglement.