top of page

Reglement

   

  • Deelnemen aan de Jotie T’Hooft Poëzieprijs gebeurt in drie categorieën volgens leeftijd. Als uiterste grens telt de inzenddatum (deadline). Wie bijvoorbeeld op 25/01/’24 de leeftijd van 14 niet heeft overschreden, behoort tot categorie A.

 

  • Er is geen thema voorzien, maar het werk van Jotie als inspiratiebron nemen, kan in het voordeel van de deelnemer spelen.

 

  • Aan elke categorie hangt een geldprijs vast. Daarnaast zijn er boekenbonnen voor de twee volgende in rang per categorie. Een overzicht:

 

       Categorie A: 0-14 jaar: 150 euro

       Categorie B: 15-18 jaar: 250 euro

       Categorie C: vanaf 19 jaar: 500 euro

       Er is ook een prijs voor de best gerangschikte dichter uit Oudenaarde.

       De tien beste gedichten per categorie worden gepubliceerd in een bundel die speciaal voor de gelegenheid zal verschijnen.

  • Elke deelnemer mag maximum twee originele Nederlandstalige, niet eerder gepubliceerde of bekroonde gedichten inzenden onderaan voorzien van een schuilnaam en geboortedatum.

 

 

  • Alle deelnemers zullen uitgenodigd worden op de prijsuitreiking die op zaterdag 4 mei 2024 zal plaatsvinden. De winnaars worden persoonlijk gecontacteerd.

 

  • De uitspraak van de jury is bindend. De jury eigent zich het recht toe deelnemers te weigeren of prijzen niet toe te kennen. Elke deelnemer onderwerpt zich aan dit reglement.

De inzendtermijn is gesloten: deelnemen is niet meer mogelijk.
bottom of page